Holistisk hälsa

Vi jobbar utifrån ett holistiskt synsätt på hälsa, vilket syftar till att vår tränare, naprapat och naturläkare tar hänsyn till de holistiska grundprinciperna när vi utvärderar, coachar, behandlar och tränar dig. Dessa grundprinciper är:

  • Tankens kraft
  • Andning
  • Vätska/hydrering
  • Kost
  • Sömn
  • Rörelse

När en klient kommer till oss vill vi se till helheten eller hitta grundorsaken till det besvär klienten söker för.  Därför är det viktigt att vi inte bara behandlar eller rehabiliterar symptomen. På Tornvillans träningsstudio försöker vi informera klienten vad grundorsaken till deras symptom kan härstamma ifrån, utifrån grundprinciperna för hälsa. Med det menar vi att t.ex. felaktig kosthållning eller stress kan orsaka ryggbesvär eller smärta i kroppen lika mycket som överbelastning eller fel ergonomi. Genom ett hälsoformulär som utreder fysiologisk belastning och ursprung till detta tar vi reda på vad orsaken till problemen är och hur vi kan gå till väga för att få bättre och mer långvariga resultat i träning och vardag.

Både naprapat och tränare är utbildade holistiska livsstils coacher på CHEK Institute. För att ge dig bästa tänkbara resultat implementerar vi resultaten i dina träningsprogram eller livsstilsval. Vi utgår alltid från dig som unik individ och vad du har för egna målsättningar/ drömmar i ditt liv eller träning.