Naprapati

Vid första besöket hos Naprapatrick så genomgår du en undersökning för att fastställa vad det är som orsakar smärtbilden. Därefter behandlar han smärtan med en symptomatisk behandlingsåtgärd. Här får han också en bild av vad som orsakar dina problem. Det kan t ex vara en obalans i muskelstyrka, bålstabilitet eller hållning.

Inför ditt andra besök så kan Naprapatrick fastställa om du behöver en grundligare undersökning med ett rehabiliterings- eller träningsupplägg, eller om du behöver ytterligare manuell terapi.

Vid ditt eventuella tredje besök ska en behandlings- eller rehabiliteringsplan vara fastställd och påbörjad. Detta kan innebära att du har remiterats till Tornvillans träningsstudios korrektiva tränare Fanny Bylund, eller att ytterligare manuella åtgärder behöver vidtas.

Naprapatrick använder sig av en blandning av tekniker inom manuell medicin, akupunktur och elterapi. Vid användning av elterapi är det av största vikt att rätt diagnos är fastställd så att man inte använder terapiformen ett ospecifikt syfte.